Volgende bestuursvergadering  dinsdagmiddag 16 juli- 2024 13.30 uur in de bibliotheek.

Volgende bestuursvergadering dinsdagmiddag 08 oktober-2024 in de bibliotheek.

Volgende ledenvergadering dinsdagmiddag 22 oktober- 2024 13.30 uur in het Palet