Biljartzaal  Kanaalweg 3 4337 PA Middelburg     info@biljartverenigingmiddelburg.nl  Telefoon 06-30497032

Voorzitter Alex Dronkers 0118-626049 Mobiel 0623984574 hajdronkers@zeelandnet.nl

Penningmeester Dies van Gorsel 0118-625842  Mobiel 06-39666127 Email dvangorsel@msn.com.

Secretaris Ben van Bergen adres secretariaat Hagepreekgang 19 4331 GR Middelburg 0118-613305 ben@vanb.ergen.nl