Biljartzaal  Kanaalweg 3 4337 PA Middelburg     info@biljartverenigingmiddelburg.nl  Telefoon 06-30497032

Voorzitter Jan Uijtterhoeve  Mobiel 0612189663 Email ja.uijtterhoeve@gmail.com

Penningmeester Dies van Gorsel 0118-625842  Mobiel 06-39666127 Email dvangorsel@msn.com.

Secretaris Ben van Bergen adres secretariaat Hagepreekgang 19 4331 GR Middelburg 0118-613305 ben@vanb.ergen.nl