Voorzitter                             : Jan Uijtterhoeve                 voorzitter@biljartverenigingmiddelburg.nl

Penningmeester                  :Dies van Gorsel                  penningmeester@biljartverenigingmiddelburg.nl 

Secretaris                            : Ben van Bergen                 secretaris@biljartverenigingmiddelburg.nl 

Algemeen bestuurslid           : Wim Bakker                      competitileider@biljartverenigingmiddelburg.nl 

Algemeen bestuurslid           : Gommert van Maldegem  wedstrijdleider@biljartverenigingmiddelburg.nl