Voorzitter:                            Joop Coenen     0118-623583  Email jogico@zeelandnet.nl

Secretaris/Penningmeester Dies van Gorsel 0118-625842 Email dvangorsel@msn.com